• 16. 10. 2018
  • 3 min

Hlasné čítanie kníh pomáha deťom zlepšovať ich pozornosť aj správanie

Viaceré výskumy preukazujú pozitívne vplyvy hlasného čítania deťom. Ak napríklad začnete vášmu drobcovi pravidelne čítať knižky, zlepšíte mu nielen jazykové schopnosti, ale aj predstavivosť a správanie.

„Kľúčovým odkazom je to, že ak rodičia čítajú svojim deťom a hrajú sa s nimi už v čase, keď sú veľmi malé (od narodenia do troch rokov), má to veľký dopad na ich správanie,“ tvrdí profesor pediatrie Alan Mendelsohn z New York University School of Medicine. Povedal to na margo štúdie, ktorej sa zúčastnil ako hlavný riešiteľ.

Odborná štúdia potvrdila benefity hlasného čítania

Spomínanej štúdie sa zúčastnili deti od narodenia do piatich rokov, pričom súčasťou výskumu boli aj ich rodičia. Celkovo sa programu zúčastnilo 675 rodín, z čoho 225 sa priamo zapojilo do výskumu. Ostatné rodiny tvorili porovnávaciu skupinu.

Štúdia sa začala tým, že rodičia počas návštevy pediatrického oddelenia dostali knihy a hračky. Potom ich poradca upozornil na to, čo môžu od hlasného čítania a hrania sa s deťmi očakávať. Neskôr rodičov spoločne s deťmi nahrali na video, a tak im ukázali, ako ich deti reagujú, keď sa spolu hrajú a čítajú im.

benefity hlasneho citania potvrdene odbornikmi

Takzvaný V.I.P. model (Video Interaction Project) pritom pochádza ešte z roku 1998. V tom čase sa projekt zameriaval na newyorské rodiny s nízkymi príjmami. Už vtedy sa ukázalo, že trojročné batoľatá, s ktorými sa rodičia hrali a čítali im, preukazovali nižšie prejavy agresie a hyperaktivity ako porovnávacia skupina v rovnakom veku.

Najnovšia verzia tejto štúdie sa zas upriamila na deti v predškolskom veku, u ktorých sa správanie javilo rovnako lepšie ako u porovnávacej skupiny. Okrem nižšej pravdepodobnosti agresie a hyperaktivity sa ako málo pravdepodobné javili aj problémy s pozornosťou.

Práve schopnosť sústrediť sa má veľmi veľký význam pri učení sa v škole.

hlasne citanie a vplyv na deti

„Myslím si, že keď rodičia čítajú deťom a hrajú sa s nimi, deti môžu premýšľať o postavách, o pocitoch týchto postáv. Naučia sa používať slová na to, aby opísali ich pocity, ktoré by sa inak zdali veľmi ťažké. A to im pomáha zlepšovať správanie vtedy, ak pociťujú napríklad hnev alebo smútok,“ hovorí profesor Mendelsohn.

Odborníci chcú využitím video interakcie ukázať rodičom, ako sa dieťa teší z hrania a čítania, ale taktiež ich motivovať k zlepšeniu ich rodičovských schopností.

Jazykové zručnosti a predstavivosť

Rovnako pozitívne závery prináša aj výskum, o ktorom informuje denník The Guardian. Štúdia sa zameriavala na dojčatá a batoľatá a taktiež skúmala vplyv hlasného čítania. Podľa konečných výsledkov sa výrazné rozdiely v jazykových schopnostiach preukázali už pri deťoch vo veku 1,5 roka.

jazykove zrucnosti a vplyv citania na ne

Deti, ktorým rodičia čítali najmenej, v jazykových schopnostiach výrazne zaostávali za svojimi rovesníkmi. Neveselým zistením je aj to, že nižšia úroveň jazykových schopností ovplyvňovala ich výsledky v škole, a to aj počas niekoľkých rokov.

Vývojová psychologička Anne Fernald radí rodičom, aby s deťmi hovorili od prvého dňa. Podľa nej tak deti porozumejú rytmu a pravidlám jazyka, opakovaním si zapamätajú slová a vďaka pochopeniu vzťahov medzi slovami, napríklad „kôň ťahá vozík“, si utvoria obraz o svete.

Treba však dodať, že náhradou hlasného rozprávania nie je televízia alebo tablet. Tieto nástroje totižto môžu dieťaťu v jazykovom rozvoji skôr uškodiť.

blahodarny vplyv hlasneho citania na deti

Mylnou domnienkou môže byť aj to, že deťom sa treba prihovárať jednoduchým jazykom. Je to totiž presne naopak. Bohatý a zložitý jazyk s množstvom prídavných mien a podraďovacích súvetí pomáha deťom vnímať štruktúru jazyka.

O prospešnosti tradičného čítania svedčí aj fakt, že tak pomáhate deťom rozvíjať ich predstavivosť. Podľa zistení uvedených na portáli Melbourne Child Psychology sa totižto ľavá mozgová hemisféra, ktorá spracováva vizuálne vnemy, aktivovala skôr u detí, ktorým rodičia zvykli čítať.

predstavivost a dopad hlasneho citania na nu

Skvelé je tiež to, že u týchto bábätiek sa pozitívne vplyvy prejavujú aj v neskoršom veku. Ak im rodičia čítali a oni si príbeh vedeli vizualizovať, je veľká pravdepodobnosť, že sa skôr dostanú aj k samostatnému čítaniu kníh bez obrázkov.